Om lokalbokningen

Regler för onlinebokning

  1. Du kan boka samtliga lokaler 4 timmar/användare/per vecka.
  2. Skriv in antal besökare när du bokar.
  3. Välj vem som har bokat.
  4. Kom ihåg att prova på-besökare första gången måste ha med sig någon form av ID-handling.
  5. Skriv i rutan övrigt om det är något speciellt du vill meddela oss om bokningen.


Behandling av personuppgifter : 

Kulturnämnden (Arena 305) ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).
Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter


The City of Malmö handles your personal data in accordance with The General Data Protection Regulation (2016/679) of the European Union. For more information (in Swedish), please visit malmo.se/personuppgifter.